ГОЛЕМИОТ ХЕРБЕРТ ФОН КАРАЈАН СЕПАК ИМА МАКЕДОНСКА ЖИЧКА.НЕГОВИОТ ПРА – ПРАДЕДО ЃОРЃИ ЈОАН КАРАЈАН Е РОДЕН ВО КОЖАНИ, БЕЛОМОРСКА МАКЕДОНИЈА.ПОТОМЦИТЕ НА РАЗГРАНЕТОТО СЕМЕЈСТВО КАРАЈАН СЕУШТЕ ЖИВЕЕЛЕ ИЛИ ЖИВЕАТ ВО ГЕВГЕЛИЈА И СКОПЈЕ, КАКО ВАНЧО КАРАЈАНОВ, КОЉО КАРАЈАНОВ, ИЛИЈА КАРАЈАНОВ, ПЕРО КАРАЈАНОВ, ВЛАДО КАРАЈАНОВ, ПЕТАР КАРАЈАНОВ

јуни 25, 2021