Тел: +389076437227 
17 Jan, 2020
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Стеван Тановиќ( Танев) е роден во Богородица, а за време на владеењето на Турците на овие простори, бил учител во Гевгелија. Уште пред Балканските војни, на барање на Српската кралска академија, тој напишал две етнографски дела,…
Нашево поднебје е исклучително богато со македонски народни носии од различни етнографски целини. Грижата за нивно зачувување и презентација е различна, но се чини најголем интерес за афирмација на народните носии покажуваат ансамблите, културно-уметничките друштва и…
Додека живеев во Скопје, таму некаде во 80-те години на минатиот век, и не ни сонував дека еден ден патеката на животот ќе ме донесе во Гевгелија. По разни поводи, родендени, журки или Нови години, омилени…
Христово Вознесение е и Патронен празник на градот Гевгелија. Повод за преземање на христијанскиот празник „Свети Спас“ за патрон на Гевгелија е токму и називот на најстарата црква, воедно и манастир во Гевгелија – „Свети Спас„…
Првата чета што организирано дејствуувала во духот на Внатрешната македонска организација во Гевгелија, Дојранско и Ениџевардарско била формирана во октомври 1897 година со согласност на Аргир Манасиев и броела 10 до 12 души. Парични средства за…