Тел: +389076437227 
21 Nov, 2019
Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ЌЕ СЕ РАСКИНЕ ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ИЛОВИЦА“

На последната седница на Владата на Република Северна Македонија, Министерството за економија информираше дека се исполнети законските услови за донесување на решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола за експлоатација на минерална суровина – бакар и злато на локалитетот „Иловица“, општина Босилово на ЕУРОМАКС Ресурс ДОО Скопје. Во информацијата се вели дека било утврдено дека компанијата не ги доставила сите потребни документи кои се бараат согласно Законот за минерални суровини за добивање на дозвола за експлоатација. По истекот на задолжителниот рок за жалба од 15 дена, Владата на Република Северна Македонија ќе може да донесе и конечна одлука за едностран раскин на Договорот за концесија со ЕУРОМАКС Ресурс ДОО Скопје.
Read 237 times