30 ЈУЛИ – СВЕТСКИ ДЕН ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ. ВО ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА ВО ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ СЕ ИДЕНТИФИКУВАНИ 3 МАЛОЛЕТНИ ЛИЦА ВО ПРИСИЛЕН БРАК И СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЈА. КРАТКИОТ ФИЛМ „ЈАС, ДЕТЕ“ НА КАТИЦА ЏИШЕВА ДУПАРОВА ЈА ПОДИГА СВЕСТА ПРОТИВ ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ.

јули 30, 2021